İCRA İFLAS HUKUKU,BANKA HUKUKU,BORÇLAR HUKUKU,CEZA HUKUKU,İŞ HUKUKU,ARABULUCULUK-UZLAŞTIRMA,MARKA VEKİLLİĞİ,SİGORTA HUKUKU,İDARE HUKUKU,AİLE HUKUKU,TİCARET HUKUKU,

Çalışma Alanlarım

İCRA İFLAS HUKUKU

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını ...

BANKA HUKUKU

Bankacılık Mevzuatı denildiğinde bankalar ile ilgili yasal düzenlemeler, hukuk kuralları ve bu kurallara uyulmadığı takdirde karşılaşılacak yaptırımlar akla gelir

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku, borç ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Borçlu borcunu ifa etmez ise, alacaklı, devlet zoruyla alacağını elde etme hakkını, borçlar kanunu...

CEZA HUKUKU

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza...

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır...

MARKA VEKİLLİĞİ

Marka avukatı olarak Taklit marka ve tasarımların toplatılması, bu hususta ilgili kişiler aleyhine yapılacak suç duyuruları ,her türlü cezai ve hukuki başvurular, davalara...

SİGORTA HUKUKU

Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir. Sözleşmeye taraf olan kişiler

İDARE HUKUKU

İdare hukuku özerk, genç ve dinamik bir hukuk dalıdır. İdare hukuku tedvin (Kodifiye) edilmemiş yani derlenmemiş bir hukuk dalıdır, kurallar dağınık halde

AİLE HUKUKU

Günümüz toplumsal hayatının temeli olan ailenin önemi ve işlevi herkes tarafından bilinmektedir. Doğduğu anda kendisini aile içinde bulan bir kimse belirli bir olgunluğa

TİCARET HUKUKU

Ticari hayatın günümüz şartlarında geldiği noktada tacirler için iş alabilmek ve ticari hayatın içinde olabilmek ne kadar önemliyse bu işlerde gerek anlaşma aşamasında

ARABULUCULUK-UZLAŞTIRMA

İş kanununda yapılan son değişiklikle 01.01.2018 tarihinden itibaren iş hukuku ile tüm davalarda başvuru şartı olarak