İcra Hukuku

İcra İflas Hukuku Nedir ?

İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yoluyla da takip olabilir. Her iki takibinde nerede nasıl yapılacağı borçlunun böyle bir takip karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği alacaklının bu durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu yapılan takibe rağmen borçlunun borcunu ödememesi halinde mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir.

 

İcra İflas Hukuku Neden Var ?

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

 

Biz Ne Yapıyoruz ?

Söylemez Hukuk Büromuz İcra İflas Hukuku ve Alacak-Borç Yönetimi hususundaki tecrübesi ile verimli bir çalışma yürütmektedir. Takip süreçleri hızlı ve hedefe dayalı şekilde sonuçlandırılmaktadır. Hukuk büromuz müvekkillerinin alacaklarının tahsil edilebilmesi için en kısa zamanda ve en etkili şekilde sonuca ulaşacak girişimlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda borçlu ve malvarlığı hakkında gerekli bilgiler hızlı bir şekilde toplanmakta ve müvekkillerle paylaşılmaktadır. Büromuz icra-iflas takibi sürecinde yer alan müvekkilleri için ise, borçtan kurtulma, iptal davaları ve iflasın ertelenmesi işlemleri gibi konularda hukuki destek sağlamaktadır. Büromuz icra birimi uzun zamandır yapmakta olduğu kurum alacak tahsili ve çok sayıda sigorta şirketine ait rücu alacak dosyalarının takipleri nedeni ile bu alanda tecrübe kazanmış ve iç prosedürlerini en hızlı tahsilata uygun hale getirmiştir.