Kayseri Marka Avukatı ve Patent Avukatı Uğur Seyhan

Marka Avukatı ve Patent Avukatı olarak Sınai Haklar Alanındaki Hizmetlerimiz:

- Marka ve Patent Avukatı olarak Taklit marka ve tasarımların toplatılması, bu hususta ilgili kişiler aleyhine yapılacak suç duyuruları ,her türlü cezai ve hukuki başvurular, davalar

- Gerçek hak sahipliğinin tespiti

- Marka, patent, faydalı model ve tasarım haklarına tecavüz davaları 

- Sınai haklara tecavüzden kaynaklı maddi tazminat, manevi tazminat ve itibar tazminatı davaları

- İnternet üzerinden gerçekleştirilen taklit marka veya tasarımların satışının engellenmesi, içeriğin yayından kaldırılması, erişimin engellenmesi davaları

- Delil tespitleri

- Hükümsüzlük davaları

- Kullanmamaya dayalı iptal davaları

- Lisans sözleşmeleri

- Marka,patent,tasarım, faydalı modele yönelik devir sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi

- Tecavüzün bulunmadığının tespitine ilişkin davalar

Sınai Hakların tanımları ise kısaca aşağıdaki gibidir:

Marka Nedir?

Marka, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda da belirtildiği üzere;

‘’ bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşan’’ olgulardır. Kanunda da belirtildiği üzere markalar bazen bir sözcükten hatta şekilden oluşabileceği gibi notalara aktarılabilmesi gibi şartlarla bir ses dahi marka olarak korunabilmektedir. 

Özellikle bir markanın tescil edilmesi sonucunda çoğu kişi ileride yaşanan problemlerden dolayı bir marka avukatına başvurmaktadır. Bu alanda taklit marka üretimi,satışı vb. şekilde marka hakkına tecavüz eylemleri sıklıkla yaşanan problemlerden biridir. Marka tecavüzü olarak adlandırılan bu eylemler bir suç olup aynı zamanda bu kişilere karşı marka sahibinin tazminat davası açma hakkı bulunmakta olduğundan marka sahipleri sıklıkla bir marka avukatı yardımıyla bu yola başvurmaktadır. Marka tecaüvüzü davalarıyla ilgili detaylı yazımızı incelemek için tıklayınız

Tasarım Nedir?

Tasarım da yine Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında; “Ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür” şeklinde tanımlanmıştır. Kanundaki diğer şartları taşıyan olgular tasarım olarak tescil edilebilmekte ve bu haklar sahibini üçüncü kişilerin tecavüz eylemlerine karşı korumaktadır. Tescilli tasarımın, sahibine sağladığı haklara yönelik daha detaylı yazımızı incelemek için tıklayınız
Yine yeni kanunda belirli şartlar doğrultusunda tescilsiz tasarımlara yönelik de hukuki koruma imkanları getirilmiş bu konuda tasarım marka avukatı tarafından çeşitli yollara başvurulabilmektir

Patent ve Faydalı Model Nedir?

Yeni olan, sanayiye uygulanabilir olan ve buluş basamağı içeren olguların korunmasını sağlayarak bu buluşun kime ait olduğunu gösteren sınai mülkiyet hakkına patent denir. Faydalı model de patent gibi benzer bir tanımı içerse de patent ile arasında korunma süreleri ve başvuru sürecine ilişkin birtakım farklılıklar bulunmaktadır.Bu konuda patent ve marka avukatlarından veya tescil aşamasında vekillerinden gerekli hukuki destek alınabilmektedir.

Coğrafi İşaret Nedir?

Belirgin bir niteliği ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaretlerdir. Menşe adı ve mahreç işaret olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.