TİCARET HUKUKU

Ticari hayatın günümüz şartlarında geldiği noktada tacirler için iş alabilmek ve ticari hayatın içinde olabilmek ne kadar önemliyse bu işlerde gerek anlaşma aşamasında gerekse ihtilaf durumunda yetkin ve tecrübeli hukuki destek alabilmekte hayati öneme sahip hale gelmiştir. Tacirlerin hem maddi haklarının hem ticari itibarlarının korunmasında hukukun verdiği hak ve yükümlülüklere dikkat etmesi ticari hayatlarına sağlıklı devam edebilmeleri açısından son derece önemlidir.Büromuz geniş ve tecrübeli kadrosu ile tacirlere hukukun ihtiyaç duyabilecekleri her alanında hizmet vermektedir.

Avukatlık Ofisimiz, sağlık, inşaat, reklam, yayıncılık ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli şirketlere, gerek proje bazında gerekse rutin ticari faaliyetleri ile ilgili her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.Şirket kuruluşu, ana sözleşme ve hissedarlık sözleşmelerinin düzenlenmesi, şirketin yönetimi, temsili ve idaresi, şirketin üçüncü kişilerle ve pay sahipleri ile olan ilişkileri ve karşılaştığı hukuki sorunlar ile ihtilaflar dahil olmak üzere bir sermaye şirketinin ihtiyaç duyabileceği her türlü konuda müvekkillerine hukuki hizmet sunmakta ve hukuki ihtilafların çözümlenmesi konusunda müvekkillerini mahkemeler ve diğer merciler nezdinde temsil etmektedir.

Aynı Zamanda bir kısım şirketlerin kanunen avukat tutma zorunluluğu gereği şirket avukatlığı da büromuzca üstlenilmektedir